Tumblelog by Soup.io
 • selen34
 • najlepsza
 • sasafl
 • dziubkowa
 • mondkroete
 • hairinmy
 • datenwolf
 • amelie
 • coloredgrayscale
 • NorkNork
 • knusper
 • antifuchs
 • NF-700
 • suppenkasperl
 • citizen428
 • vill
 • stardust
 • stockholmsyndrome
 • Elkeringhausen
 • photonom
 • sellerie
 • baghera
 • A-Libi
 • Ewels
 • Lexy
 • ukath
 • killjill
 • 18alexa18
 • misery000
 • mems
 • Dorin11
 • muerto
 • polgarra
 • KazeKashi
 • mynnia
 • MerelyGifted
 • m994
 • dingens
 • manivela
 • guyver
 • yetzt
 • paulkost
 • deadmartian
 • Stenzer
 • firekeeper
 • ztymwszystkimsam
 • supermoney
 • service-manual
 • galery
 • underwaterworld
 • wiedzmik
 • unitedsoupsanimals
 • DreamInMyPocket
 • Billie
 • LiebealleFarben
 • kg177
 • repostedfrom
 • tygrysica
 • greatestsquid
 • unantastbar
 • srsly
 • cudoku
 • paulaa261
 • Iriss
 • werhamster
 • melonball
 • 99thingstodobeforeidie
 • fuzzylogic
 • koszmarek
 • sparkspur
 • rvd
 • Trucktown
 • SassyReader
 • gemma
 • kerio
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2018

5316 37d8 500
Reposted fromlubisztosuko lubisztosuko viaged ged
Reposted frombluuu bluuu viaged ged
5043 ea6d 500
Reposted fromqb qb viau-dit u-dit
3557 bf34 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viapannakojot pannakojot
5006 ea7d 500
rubber ducky isopod :3
3756 0926 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viafupduck fupduck
4446 91fc 500
Reposted fromlebowski lebowski viafupduck fupduck

November 10 2018

3205 d2f4 500
5183 ee42
Aw yiss!
Reposted from8agienny 8agienny
4965 584f 500
Reposted fromqb qb viaiggy iggy
Reposted fromzelbekon zelbekon viaSirenensang Sirenensang
4490 e45b 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viasff sff

Inwokacja

Znalazłem wreszcie i na ciebie sposób,
już więcej nad tym głowić się nie muszę:
bądź zawsze dla mnie paczką papierosów,
biletem trzeciej klasy do Koluszek.

Bądź moją kurtką z welwetu jedyną,
bądź pumperniklem, bądź polopiryną,
ale już nigdy więcej nie bądź blizną -
nasza kochana, bezcenna Ojczyzno.

Piekło nam wychłodło, niebo nam dopiekło -
zachowaj nas, ucałuj, reguluj nam ciepło.
Podziel się każdym kłopotem,
wsuń za pazuchę dwa złote.

Nie zmieniaj Pułtuska w Pizę
i przedłuż nam polską wizę,
odświętnych nie wygłaszaj spiczów
i nie pisz do nas na Berdyczów.

Dobrej nocy życz nam,
bądź sympatyczna
jak my tobie - ty nam.

Przecież ty jesteś miejscem wielu osób,
co nie chcą w średniej żyć temperaturze,
buchaj płomieniem wesołego stosu
w czarnej wszechświata gasnącego rurze.

Choć cię niejedni w łyżce wody topią,
Choć stary Chronos grozi nam entropią,
bądź nam przychylną, dla dowcipu żyzną,
nasza kochana, bezcenna Ojczyzno.

Piekło nam wychłodło, niebo nam dopiekło -
zachowaj nas, ucałuj, reguluj nam ciepło.
Podziel się każdym kłopotem,
wsuń za pazuchę dwa złote.

Nie zmieniaj Pułtuska w Pizę
i przedłuż nam polską wizę,
odświętnych nie wygłaszaj spiczów
i nie pisz do nas na Berdyczów.

Dobrej nocy życz nam,
bądź sympatyczna
jak my tobie - ty nam.

/Kabaret Olgi Lipińskiej/
Reposted bycytatyaksamittkatastrofo
1626 c93a 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaHypothermia Hypothermia
5056 4f41 500
Reposted byluksterHypothermiaAnetzschkaEinhornZorrop856
0037 a898 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaankaottak94 ankaottak94
0954 fbff 500
9568 594d
Reposted fromonlyman onlyman viablackmoth7 blackmoth7
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl